Vedlikehold

For å sikre så lang levetid som mulig for ditt møbel, anbefaler vi at du følger våre råd om vedlikehold. Se vårt avsnitt "Materialer" nedenfor for en spesifikk gjennomgang av det optimale vedlikehold av ditt møbel.

Som hovedregel skal du alltid bruke professionell rengjøring og du må aldri bruke kjemiske rensemidler. Det finnes renserier og utfører spesialrens av møbeltrekk.

Grovt vevet tøy kan i særlige tilfeller også gi avfarging. Sørg derfor alltid for grundige professionell rengjøring som forlenger møblenes levetid. Vær oppmerksom på at alle møbler vil bli skadet eller påvirket av direkte sollys over tid. Det vil få det mest fargeekte tekstil til å falme.

Sørg for å jevnlig stryke lett med hånden over sofaen for å glatte ut rynker. Avhengig av sofaene modell og konstruksjon vil rynker i trekket være en naturlig konsekvens av bruken av ditt møbel. Hvis du bruker møblene fornuftig til privat bruk og følger rådene fra oss, kan du se frem til en lang levetid for ditt nye møbel.