Veldedighet

Det er også viktig for sofacompanys avdeling i Vietnam at både lokalmiljøet og de ansatte trives. For eksempel er de ansatte ofte ute på teambuildingsturer, og tilbys etterutdannelse og kurs. Gjennom vårt firma i Vietnam, gir vi jevnlige donasjoner til f.eks. barnehjem. Donasjonene kan både være regulære pengebeløp, men også melk, skolebidrag og skolemøbler.

Lam Ha School
Lam Dong province
Que Huong Orphan Home
Binh Duong province